logo
Logo-singleline-eng

โดรนเพื่อการเกษตร ที่พัฒนาขึ้นด้วยความตั้งใจที่จะสร้างองค์ความรู้ ด้านการออกแบบพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ

และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการใช้งานในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

โดรนเพื่อการเกษตร ที่พัฒนาขึ้นด้วยความตั้งใจที่จะสร้างองค์ความรู้ ด้านการออกแบบพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ

และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการใช้งานในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

เสือตัวใหม่ 23 ลิตร
TGD2
ดูรายละเอียด
Product ECOSYSTEM

ที่มากกว่าโดรนฉีดพ่นสารเคมีทางการเกษตร แต่ยังประกอบด้วย ระบบการวิเคราะห์ข้อมูล

การจัดการภารกิจการบิน การดูแลรักษา รองรับการใช้งานสำหรับองค์กร

field_data_analytic

Field Data Analytics

argiculture_drone

Agriculture Drone

fleet_management

Fleet Management

customer_support

CS Platform

field_data_analytic

Field Data Analytics

argiculture_drone

Agriculture Drone

fleet_management

Fleet Management

customer_support

CS Platform

MK15_624 1

HiveGround
Mission Control

แอปพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นเพื่อ ไทเกอร์โดรนโดยเฉพาะ ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน เป็นมากกว่าโปรแกรม สั่งการการบิน แต่ยังบันทึกข้อมูลแผนที่ แผนการบิน แยกบัญชี แต่ละไร่ได้อย่างชัดเจน ให้การจัดการ สะดวกขึ้นบินซ้ำเป็นเรื่องง่ายยิ่งกว่าเดิม

MK15_624 1

HiveGround
Mission Control

แอปพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นเพื่อ ไทเกอร์โดรนโดยเฉพาะ ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน เป็นมากกว่าโปรแกรม สั่งการการบิน แต่ยังบันทึกข้อมูลแผนที่ แผนการบิน แยกบัญชี แต่ละไร่ได้อย่างชัดเจน ให้การจัดการ สะดวกขึ้นบินซ้ำเป็นเรื่องง่ายยิ่งกว่าเดิม

เลือกรุ่นที่เหมาะกับการใช้งานของคุณ